30 متن انگیزشی کوتاه برای استوری | سخن بزرگان فوق العاده تاثیرگذار

جملات انگیزشی و سخن بزرگان همیشه یک نیروی محرکه برای افرادی بوده اند که در مسیر موفقیت به بن بست های موقتی رسیده اند. همچنین قرار دادن استوری های انگیزشی و موفقیت می‌تواند به شما و دوستانتان کمک کند تا در راهی که در پیش دارید، انرژی جدیدی بگیرید.

 

جملات انگیزشی، صوت های انگیزشی و فیلم های انگیزشی همیشه لازمه یک مسیر پر پیچ و خم در راه اندازی کسب و کار و یا اهداف درسی است. ما در مقاله ای دیگر بهترین فیلم های انگیزشی جدید را معرفی کرده ایم که فوق العاده تاثیرگذار هستند که پیشنهاد می‌کنم با کلیک روی لینک حتما آن فهرست را مشاهده کنید.

جملات انگیزشی استیو جابز

 

 "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs
   - "تنها راه برای انجام کارهای عظیم، عشق به آن کار است." - استیو جابز

 

"Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt
   - "باور کن که می‌توانی و نیمه راه را پیش رفته‌ای." - تئودور روزولت

 

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt
   - "آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهایشان باور دارند." - الینور روزولت

 

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill
   - "موفقیت نهایت نیست، شکست ممکن استلحاظ نهایی نیست؛ مهم، شجاعت برای ادامه است." - وینستون چرچیل

 

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt
   - "تنها محدودیت در تحقق فردا، شکوه‌های امروز ما خواهد بود." - فرانکلین دی روزولت

 

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Steve Jobs
   - "زمان شما محدود است، آن را در زندگی کسی دیگر تلف نکنید." - استیو جابز

 

"The only person you are destined to become is the person you decide to be." - Ralph Waldo Emerson
   - "تنها فردی که قدرت شده‌اید، فردی است که تصمیم به شدن به آن شخص گرفته‌اید." - رالف والدو امرسون

 

"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson
   - "ساعت را نگاه نکنید؛ انجام دهید که ساعت انجام می‌دهد. ادامه دهید." - سام لونسون

 

"Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm." - Winston Churchill
   - "موفقیت به معنای لغوی، لغزش از یک شکست به شکست دیگر با حفظ انگیزه است." - وینستون چرچیل

 

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker
    - "بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، ایجاد آن است." - پیتر دراکر

 

جملات انگیزشی بیل گیتس

 

"The only person you are destined to become is the person you decide to be." - Ralph Waldo Emerson
    - "تنها فردی که قدرت شده‌اید، فردی است که تصمیم به شدن به آن شخص گرفته‌اید." - رالف والدو امرسون

 

"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson
    - "به خودت اعتماد کن و به همه‌ی آنچه که هستی اعتقاد داشته باش. بدان که درون تو چیزی وجود دارد که بزرگتر از هر مانعی است." - کریستیان د. لارسون

 

"Success is not just about making money. It's about making a difference." - Unknown
    - "موفقیت فقط در مورد پول کسب کردن نیست. در مورد ایجاد تغییر است." - ناشناخته

 

"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible." - Charles Kingsleigh
    - "تنها راه برای دستیابی به غیرممکن، اعتقاد داشتن به این است که ممکن است." - چارلز کینگزلی

 

"Your life does not get better by chance, it gets better by change." - Jim Rohn
    - "زندگی شما به صورت تصادفی بهتر نمی‌شود، به وسیلهٔ تغییر بهتر می‌شود." - جیم رون

 

"Don’t count the days, make the days count." - Muhammad Ali
    - "روزها را شمرده نکنید، روزها را اهمیت بدهید." - محمد علی

 

"The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will." - Vince Lombardi
    - "تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، نه کمبود قدرت است، نه کمبود دانش، بلکه کمبود اراده است." - وینس لومباردی

 

"The only place where success comes before work is in the dictionary." - Vidal Sassoon
    - "تنها جایی که موفقیت پیش از کار می‌آید، در دیکشنری است." - ویدال ساسون

 

"Strive not to be a success, but rather to be of value." - Albert Einstein
    - "سعی کنید که موفق نباشید، بلکه ارزشمند باشید." - آلبرت اینشتین

 

"Success usually comes to those who are too busy to be looking for it." - Henry David Thoreau
    - "موفقیت معمولاً به کسانی می‌آید که خیلی مشغولند تا به دنبال آن بگردند." - هنری دیوید تورو

 

جملات انگیزشی انیشتین

 

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt
    - "تنها محدودیت در تحقق فردا، شکوه‌های امروز ما خواهد بود." - فرانکلین دی روزولت

 

"Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Steve Jobs
    - "زمان شما محدود است، آن را در زندگی کسی دیگر تلف نکنید." - استیو جابز

 

"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs
    - "تنها راه برای انجام کارهای عظیم، عشق به آن کار است." - استیو جابز

 

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill
    - "موفقیت نهایت نیست، شکست ممکن استلحاظ نهایی نیست؛ مهم، شجاعت برای ادامه است." - وینستون چرچیل

 

"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson
    - "ساعت را نگاه نکنید؛ انجام دهید که ساعت انجام می‌دهد. ادامه دهید." - سام لونسون

 

"Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm." - Winston Churchill
    - "موفقیت به معنای لغوی، لغزش از یک شکست به شکست دیگر با حفظ انگیزه است." - وینستون چرچیل

 

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker
    - "بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، ایجاد آن است." - پیتر دراکر

 

"Your life does not get better by chance, it gets better by change." - Jim Rohn
    - "زندگی شما به صورت تصادفی بهتر نمی‌شود، به وسیلهٔ تغییر بهتر می‌شود." - جیم رون

 

"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson
    - "به خودت اعتماد کن و به همه‌ی آنچه که هستی اعتقاد داشته باش. بدان که درون تو چیزی وجود دارد که بزرگتر از هر مانعی است." - کریستیان د. لارسون

 

"The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will." - Vince Lombardi
    - "تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، نه کمبود قدرت است، نه کمبود دانش، بلکه کمبود اراده است." - وینس لومباردی

 

جملان انگیزشی وینستون چرچیل

 

"Don’t count the days, make the days count." - Muhammad Ali
    - "روزها را شمرده نکنید، روزها را اهمیت بدهید." - محمد علی

 

"Success usually comes to those who are too busy to be looking for it." - Henry David Thoreau
    - "موفقیت معمولاً به کسانی می‌آید که خیلی مشغولند تا به دنبال آن بگردند." - هنری دیوید تورو

 

"The only place where success comes before work is in the dictionary." - Vidal Sassoon
    - "تنها جایی که موفقیت پیش از کار می‌آید، در دیکشنری است." - ویدال ساسون

 

"Strive not to be a success, but rather to be of value." - Albert Einstein
    - "سعی کنید که موفق نباشید، بلکه ارزشمند باشید." - آلبرت اینشتین

 

"Your life does not get better by chance, it gets better by change." - Jim Rohn
    - "زندگی شما به صورت تصادفی بهتر نمی‌شود، به وسیلهٔ تغییر بهتر می‌شود." - جیم رون

 

"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible." - Charles Kingsleigh
    - "تنها راه برای دستیابی به غیرممکن، اعتقاد داشتن به این است که ممکن است." - چارلز کینگزلی

 

"Success is not just about making money. It's about making a difference." - Unknown
    - "موفقیت فقط در مورد پول کسب کردن نیست. در مورد ایجاد تغییر است." - ناشناخته

 

"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson
    - "به خودت اعتماد کن و به همه‌ی آنچه که هستی اعتقاد داشته باش. بدان که درون تو چیزی وجود دارد که بزرگتر از هر مانعی است." - کریستیان د. لارسون

 

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker
    - "بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، ایجاد آن است." - پیتر دراکر

 

"Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm." - Winston Churchill
    - "موفقیت به معنای لغوی، لغزش از یک شکست به شکست دیگر با حفظ انگیزه است." - وینستون چرچیل

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید